Privacybeleid © Laboris id mollit 2010. Ex reprehenderit enim sunt sint nostrud in voluptate quis excepteur 01234 000000  © 2012 - KTsViDi  Privacybeleid  Made with MAGIX Web Disigner KTsViDi is begaan met jouw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom wordt al het mogelijke  gedaan om je privacy in relatie tot het gebruik dat je maakt van deze website te respecteren.    Op de website(s) van KTsViDi (www.ktsvidi.be en www.klowntrico.be) worden eventueel persoonsgegevens verzameld via e-mail en formulieren. De  persoonsgegevens die je via een e-mail, online formulieren, reguliere post of telefoon verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van de KTsViDi  (Jabbekestraat 18, B-8490 Zerkegem). Deze gegevens worden gebruikt om je de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om je te  informeren over onze activiteiten.   Indien je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan je deze wens kenbaar maken per e-mail of gewone post. Je beschikt over een recht van  inzage en verbetering met betrekking tot jouw gegevens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer,  gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met  kopie van jouw identiteitskaart naar bovenvermeld adres.    De databanken waarin jouw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.  De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.    Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van jouw computer  terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies  zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen jouw pc en de website van KTsViDi.   Je kunt echter het opslaan van cookies desactiveren of je browser zo instellen dat je een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op je computer  wordt opgeslagen. Je erkent en aanvaardt dat de inhoud van deze website (tekst, software, muziek, foto's, video, grafische elementen of eender welk ander materiaal op  de site) die jou wordt aangeboden, wettelijk beschermd wordt o.m. door het auteursrecht.    Je erkent en aanvaardt dat je de inhoud van de website van KTsViDi enkel mag gebruiken mits de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van  KTsViDi en dat je de inhoud ervan niet mag kopiëren, verspreiden of verdelen of wijzigen of publiceren of verkopen of delen van de Internetsite  gebruiken zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van KTsViDi. De benamingen, logo's en merken die op deze website voorkomen,  onder andere het logo en de naam KTsViDi, zijn wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze benamingen, logo's en merken te gebruiken zonder  voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van KTsViDi.